بررسی بهترین نرم افزار های مدیریت منابع انسانی

معرفی و بررسی بهترین نرم افزار های مدیریت منابع انسانی که شامل شرکت های معتبر در زمینه HR می باشند از جمله :

سیستم مدیریت منابع انسانی شرکت همکاران سیستم

پوشش کل فرآیند موجود در مدیریت منابع انسانی براساس نیاز هر سازمان

نرم افزار مدیریت منابع انسانی همکاران سیستم، فرآیند گسترده‌ی منابع انسانی سازمان را پوشش می‌دهد. در واقع این سیستم می‌تواند بین فعالیت‌های منابع انسانی از مدیریت اطلاعات و صدور احکام کارگزینی گرفته تا ارزیابی عملکرد، آموزش، بهداشت و... را در بر بگیرد.
نرم افزار HR همکاران سیستم اطلاعات مربوط به این گستره‌ی وسیع را با وجود بخش‌ها و کاربران گوناگون به‌شکل یکپارچه و طبقه‌بندی شده در اختیار مدیران قرار می‌دهد.
نرم افزار منابع انسانی همکاران سیستم می‌تواند با لحاظ کردن تفکیک وظایف، کل فرآیند عملیاتی را به‌شکل یکپارچه در اختیار مدیر قرار دهد.

ماژول‌های موجود در سیستم مدیریت منابع انسانی همکاران سیستم

ماژول‌های این سیستم با وظایف و کارکردهای مدیریت منابع انسانی تناسب داشته و براساس نیازمندی‌های مدیران انعطاف‌‌پذیر هستند. هم‌چنین کنترل عملیات در ماژول‌های مختلف براساس کارکردهای مرتبط در دیگر ماژول‌ها انجام می‌گیرد. این ماژول‌ها عبارتند از:

  • ماژول‌های پایه (اطلاعات پایه، سازمان و تشکیلات، کارگزینی، ماموریت و مرخصی)
  • جذب و استخدام
  • آموزش
  • ارزیابی عملکرد
  • بهداشت (بهداشت کارکنان و بهداشت محیط)
  • وام
  • کنترل تردد

سیستم HRM  شرکت چارگون

سیستم HRM شرکت سامیکس

نرم افزار مدیریت منابع انسانی که سامیکس ارائه می دهد HRM مبتنی بر شیرپوینت می باشد

سیستم HRM شرکت  برین سامانه

سیستم HRM شرکت  فرادید

سیستم HRM شرکت  مایکروسافت